AB Telia Lietuva

AB Telia Lietuva veikla

AB Telia Lietuva yra pirmaujanti IT ir telekomunikacijų paslaugų teikėja Lietuvoje, teikianti paslaugas gyventojams, verslui ir telekomunikacijų operatoriams. Neseniai susijungė su UAB Omnitel ir tapo viena bendrove.

Šiuo metu kompanija transformuojasi iš tradicinės telekomunikacijų operatorės į naujos kartos IT ir telekomunikacijų verslą. Todėl įsigijo mobiliojo ryšio operatorių Omnitel.

AB Telia Lietuva yra IT ir telekomunikacijų paslaugų lyderis Lietuvoje. Tai kompanijai leidžia išlaikyti santykinai aukštus pelningumo rodiklius ir atlaikyti konkurencinį spaudimą.

Finansai

Kompanijos finansai valdomi konservatyviai. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro tik 3.98%  Nuosavo kapitalo. O jų padengimui 2015 m. Grynuoju pelnu užtenka vos 0.27 metų.

Tačiau šių metų finansuose situacija bus kitokia dėl 150 mln. eurų ilgalaikės paskolos Omnitel įsigijimo sandoriui finansuoti.

Kompanijos pelno augimo dinamika turi neigiamą tendenciją. Pastarųjų 10 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo 7.09%, o pastarųjų 5 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo jau -0.61%.

AB Telia Lietuva investuoja išimtinai savo kompetencijos rėmuose..

Vidutinis 10 m. Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra labai aukštas ir siekia apie 91.31%. Toks aukštas pelningumas susidaro dėl to, kad kompanija beveik visą pelną išmoka akcininkams dividendais.

Ir Kompanija beveik neturi (neturėjo lig šiol) ilgalaikių paskolų. Tai reiškia, kad bendrovė pelningai investuoja nepaskirstytą pelną ir vėl uždirba.

10 metų vidutinis ROAE yra 14.95%. Gera grąža.

Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų. Tačiau 1 euras, investuotas į IMT, uždirba tik 0.32 euro EPS.

Jei kompanijos akcininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į LR 10 m. trukmės VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2015 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 2.08 euro.

AB Telia Lietuva akcijos

Kompanija nuosavų akcijų nesuperka.

AB Telia Lietuva turi nedeklaruotą dividendų mokėjimo politiką. Ji moka dividendus kasmet. Ir jiems išleidžia vidutiniškai 101% grynojo pelno.

Galbūt dėl to vidutinis metinis BV augimas yra tik 0.24%.

Dabar galima tikėtis tik to, kad TEO LT ir Omnitel sinergija tendencijas pakeis į daug spartesnį augimą.

Praeitais metais pakankamai tiksliai numatėme 2015 m. pabaigos kompanijos akcijų Buhalterinę vertę ir EPS.

Sumažinus dividendų dydį iki 0.01 euro, pagerėjo kompanijos EPS prognozė. Tačiau jo augimo tendencija neleidžia pagerinti akcijų kainos prognozės.

Šiuo metu rekomenduojame akcijas PARDUOTI, nors akcijos reitingas ir investicinis. Bet dabar geriau pasirinkti pelningesnes investicijas.

O tuo tarpu palaukti ir pasižiūrėti, kokią naudą akcininkams duos susijungimas su Omnitel.


Kokia jūsų nuomonė apie AB TEO LT?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Kaip vertinate TEO LT akcijų dividendinio pajamingumo sumažėjimą?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Parsisiųsti tyrimą

AB Telia Lietuva


Pagrindiniai akcininkai:

AkcininkaiAkcininkų balsai, %
„TeliaSonera AB“88.15
Kiti11.85


Investuotojo kalendorius:

  • sausio 27 d. – 2016 m. 12 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;
  • balandžio 4 d. – auditorių patikrinta 2016 m. metinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

  • balandžio 26 d. – 2017 m. 3 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

  • liepos 20 d. – 2017 m. 6 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

  • spalio 19 d. – 2017 m. 9 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė.

2017 m. balandžio 27 d. Bendrovė planuoja surengti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

88,15 proc. „Telia Lietuva“ akcijų valdo telekomunikacijų bendrovė „Telia Company AB“ (Švedija).


Pranešimai:


Žiniasklaidoje


Insaiderių veiksmai: 

One Reply to “AB Telia Lietuva”