INVL Asset Management pabaigė pirmąjį investicinių fondų jungimą

Turto valdymo bendrovės INVL Asset Management Lietuvoje ir Latvijoje prie Lietuvoje valdomo „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo prijungė du Latvijoje valdytus investicinius fondus „Finasta Obligāciju fonds“ bei „Finasta Sabalansētais fonds“. Tai buvo pirmasis jungimas, kai prie Lietuvoje veikiančio investicinio fondo prijungti užsienio fondai. Jis pabaigtas 2016 m. sausio 19 dieną.

Multi Asset Selection Fund – naujas Orion Asset Management fondas

UAB „Orion Asset Management“ įsteigė investicinį fondą „Multi Asset Selection Fund“. Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas vykdys koncentruotas investicijas į skirtingas turto klases. Be tradicinių turto klasių – akcijų ir obligacijų – fondas taip pat investuos į nekilnojamojo turto, privataus bei rizikos kapitalo projektus, ribotos rizikos (hedge) fondus.

Danske Compass 25

Fondo turtas investuojamas į Suomijos ir užsienio fondus, kurių turtas investuojamas tarptautinėse akcijų ar fiksuoto pajamingumo instrumentų rinkose. Turtas gali būti tiesiogiai investuojamas į fiksuoto pajamingumo instrumentus, akcijas ir išvestines finansines priemones.

Danske Invest Russia

Turtas investuojamas diversifikuotai, daugiausia į Rusijos bendrovių, Rusijoje ar likusios buvusios TSRS teritorijoje veikiančių, Rusijoje ar likusios buvusios TSRS teritorijoje listinguojamų bendrovių, ar nuo Rusijos ar likusios buvusios TSRS teritorijos ekonomikos labai priklausomų bendrovių viešai platinamas akcijas ir su jomis susietus vertybinius popierius.