Grahamo skaičius

Bendžaminas Grahamas buvo Voreno Bafeto darbdavys ir mokytojas. Tačiau jis mokė ne tik Bafetą. Knygomis, pasisakymais, investavimo būdu jis mokė visą investuotojų visuomenę.

Investavimui Grahamas turėjo įvairių instrumentų, kūrė pats. Vienas ir pavadintas jo vardu „Grahamo skaičius“.

Grahamo skaičius parodo akcijos kainą, kuri investuotojui yra tinkama mokėti.

P=\sqrt{22.5*BV*EPS}

22,5 yra skaičius, kurį sugalvojo pats Grahamas. Jis tikėjo, kad akcijos P/E neturi būti didesnis už 15, o P/Bv neturi būti didesnis už 1,5. Jis pabrėžė, kad didėjantis P/E mažina P/Bv, o P/E=15 teoriškai gali duoti tokią pat grąžą, kaip aukšto reitingo ilgalaikės obligacijos. Grahamo laikais tokia grąža siekė apie 8%. Grahamui tiko.

Buhalterinė vertė ne visa Balanse esanti vertė. Grahamas skaičiuoja tik Ilgalaikio Materialaus turto buhalterinę vertę. Jis nelabai tikėjo patentais, prestižais ir kitais nematerialiais daiktais. Ir ne be reikalo. Faktų, kai buvo prirašinėjamas prestižas pasitaiko ir po Grahamo mirties.

EPS arba pelnas akcijai yra žinomas. Galima skaičiuoti finansinių metų pabaigos EPS. Galima skaičiuoti paskutinių 12 mėn. EPS.

Suskaičiuoti Grahamo skaičių nesunku. Nepamirškite, kad jis naudojamas su kitais analizės instrumentais. Perspėjame, kad jo vieno negalima naudoti.

Dabar paskaičiuosime Grahamo skaičius Vilniaus biržos akcijoms.

AB „Apranga“ ir AB „Invalda“ Grahamo skaičiai šiandien būtų labai įdomūs.

AB Apranga Grahamo skaičius

P=\sqrt{22.5*4.86*0.66}=8.49 EUR

AB Apranga akcijos biržoje=2,05 EUR.

AB Invalda Grahamo skaičius

P=\sqrt{22.5*9.80*1.57}=18.6 EUR

AB Invalda akcijos biržoje=1,97 EUR.

Labiausiai nuvertinta yra AB „Invalda“ akcija.

Grahamo skaičius parodo kokios grąžos galima tikėtis, investavus į akcijas. Primename, kad vienas Grahamo skaičius nieko nereiškia be kitų analizių.