Danske Invest Russia

Turtas investuojamas diversifikuotai, daugiausia į Rusijos bendrovių, Rusijoje ar likusios buvusios TSRS teritorijoje veikiančių, Rusijoje ar likusios buvusios TSRS teritorijoje listinguojamų bendrovių, ar nuo Rusijos ar likusios buvusios TSRS teritorijos ekonomikos labai priklausomų bendrovių viešai platinamas akcijas ir su jomis susietus vertybinius popierius.

OJSC Magnit

RTS indeksas 2013 m. krito, nors MGNT akcija kilo. Taip pat reikia pastebėti, kad Rusijos vyriausybės VVP pelningumas yra aukštas ir obligacijų atžvilgiu akcijos yra pervertintos. Dabar investuoti į vyriausybės VVP gali būti pelningiau, o rizika išlieka panaši. Tačiau mes vis tiek rekomenduojame OJSC „Magnit“ akcijas pirkti ir laikyti.